Paieška  

Taisyklės

  • Portale AibeSkelbimu.lt galima skelbti bet kokio turinio informaciją, nepažeidžiančią LR įstatymų.
  • Tas pats skelbimas negali būti kartojamas po kelis kartus per dieną.
  • Draudžiama dėti skelbimą netinkamose temose; vartoti netinkamus žodžius ir pan. administracija turi teisę trinti bet kurį skelbimą be perspėjimo.
  • AibeSkelbimu.lt neprisiima atsakomybės už skelbimų turinį.
  • AibeSkelbimu.lt administracija neatsako už portalo veikimo sutrikimus.
  • AibeSkelbimu.lt administracija turi lemiamą balsą visuose ginčuose su naudotojais.
  • Nepatenkinti naudotojai bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis šio tinklapio paslaugomis.
  • AibeSkelbimu.lt administracija pasilieka teisę keisti šias taisykles.